Keskkonnaagentuur Viridis

01.08.2017 - allkirjastasid Keskkonnaagentuur Viridis OÜ ning Politsei ja Piirivalveamet lepingu Narva jõe äärse patrullraja KMH koostamiseks ja Natura aladele avalduvate mõjude konsultatsiooniteenuse pakkumiseks  

Keskkonnaagentuur Viridis OÜ koostab Audru vallas ala P25 tuulepargi ekspertiishinnangut

Keskkonnaagentuur Viridis OÜ hakkab koostama Paldiski tee 110 ja Rannamõisa tee 1 detailplaneeringute KSH koostamist

11.02.2014 - allkirjastasid Keskkonnaagentuur Viridis OÜ ja Paldiski linn lepingu Paldiski linna maismaa-ala üldplaneeringu KSH koostamiseks

Nov. 2013 alustas Keskkonnaagentuur Viridis Vajangu ja Võhmuta farmide keskkonnakompleksloa taotluste koostamist

30.10.2013 - allkirjastasid Keskkonnaagentuur Viridis OÜ ja SA Tartumaa Tervisespordikeskus lepingu, mille sisuks on KMH koostamine Tartu Maratoni suusaraja viimase 5 km kunstlumega ning kunstvalgustusega varustamiseks 

07.01.2014 kell 13.00 toimub Tartumaa Tervisespordikeskuses Tartu maratoni finišiala, viimase 5 km lõigu kunstlume ja -valgustuse rajamise tarbeks taotletava vee-erikasutusloa KMH programmi avalik arutelu

17.07.2013 - sõlmiti leping Kureoja seafarmi laiendamise KMH koostamiseks 

23.04.2013 - kiideti Keskkonnaamet Viru regiooni poolt heaks Vaivara tuulepargi KMH aruanne

11.04.2013 toimub Vaivara Vallavalitsuses Vaivara tuuleelektrijaama ehitusloa taotluse KMH avalik arutelu