Keskkonnaagentuur Viridis

Olavi Hiiemäe - keskkonnaekspert  (KMH litsents KMH0101)

 

 

1994 Tartu Ülikool, Inim- ja Majandusgeograafia Teaduskond, geograaf                      

1997 Rootsi Kuninglik Tehnikaülikool, säästva keskkonnakorralduse magister

2000 Rootsi Põllumajandusülikool, Maastikuarhitektuuri teaduskond, Rootsi Keskkonnamõju Hindamise Keskus (Swedish EIA-centre), Uppsala

 

KMH ekspert aastast 2004. Peamised mõju- ja tegevusvaldkonnad:

tööstus, transport ja liiklus, müra ja vibratsioon, ehitus, veeteede- ja sadamate ehitus, veekogu süvendamine, saneerimine ja korrastamine, veesaaste ja veetase, pinnas ja maastik, kultuuripärand, inimese vara ja heaolu, puhkemajandus ja haljastus, jäätmeteke, jäätmekäitlus sh. taaskasutus, sotsiaalmajandus, põllumajandus.

 

 

Heiki Nurmsalu - keskkonnaekspert   

 1973 - 1978 Tartu Ülikool, Bioloogia-Geograafia Teaduskond, insener-hüdroloog

 Tegevusvaldkonnad:                                                      Mõjuvaldkonnad:

Põllumajandus, tööstus, reoveekäitlus                               Veesaaste ja veetase, jäätmekäitlus

 

Tauno Jürgenstein - hüdrobioloog

1991-1995 EBS - ärijuhtimine
2004-2008 Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž - veeökosüsteemide majandamine
2009-... Eesti Maaülikool - rakendushüdrobioloogia magistrantuur

Keskkonnaagentuur Viridis OÜ                Tel: 527 8 027               e-kiri: olavi.hiiemae@gmail.com