Keskkonnaagentuur Viridis

Omame meeldivat koostöökogemust ja julgeme soovitada:

Ükski ekspert ei saa olla pädev kõikidel planeerimis-projekteerimisprotsessis lahendamist vajavatel teemadel, mistõttu kliendi jaoks parima võimaliku tulemuse saamiseks arendame ja hindame kõrgelt oma pikaajalisi koostööpartnereid!

 -   Projekt O2 OÜ (Arhitektuur ja projekteerimine)

-    Hagen&Partners OÜ (Finantsplaneerimine, rahastustaotluste koostamine, energeetikaprojektide analüüs ja juhtimine)

-    Artes Terrae OÜ (Maastikuarhitektuur ja planeerimine)

-    Sala Terrena OÜ (Planeeringud ja haljastus)

-    T-Konsult (Liiklus, tee ja katendid)