Keskkonnaagentuur Viridis

Keskkonnaagentuur Viridis OÜ on 2007 aastal loodud konsultatsioonifirma, eesmärgiga pakkuda professionaalset keskkonnaalast nõustamist

VIRIDIS s.o. ladina keeles ROHELINE. Oma kogemustele tuginedes võime kindlalt väita, et pole olemas mitteteostatavaid ideid vaid igast olukorrast saab leida lahendusi, mis viivad projektide eduka realiseerumiseni. Keskkonnaagentuur Viridis ekspertide sooviks on edendada põhjalikele uuringutele ja asjakohastele analüüsidele baseeruvat planeerimise ja mõjude hindamise praktikat.

Keskkonnamõjude hindamiste eesmärk on projekti võimalikult varajases planeerimisfaasis selgitada riskid, et missugused mõjud võivad projekti realiseerimisel avalduda. Olles teadlik võimalikest negatiivsetest mõjudest, mis võivad projektiga kaasneda, aitab see ennetada võimalike negatiivsete mõjude tekitamist ning sellega seoses ka võimalike trahve või muid nõudeid tekitatud või tekitatavate kahjude eest.

Ennetamine on alati odavam, kui tagajärgede likvideerimine!

 

Pakume oma klientidele täielikku konsultatsiooniteenust, st. eelnõustamist ja projekti juhtimist kuni terviklike projektlahendusteni välja.

Keskkonnaagentuur Viridis tegevusvaldkondade hulka kuuluvad:

   - keskkonnamõju hindamised

   - keskkonnamõju strateegilised hindamised

   - keskkonnamõjude eelhindamised

   - keskkonnaekspertiisid

   - hüdro-geoloogilised-, linnustiku-, loomastiku- ja taimestiku uuringud

   -  NATURA eel- ja asjakohased hindamised

 

  - jäätmetekke ja jäätmekäitluse hindamised

   - planeeringute koostamised: üldplaneering, detailplaneering, teemaplaneering

   keskkonnasäästliku planeerimise koolitamised

 

 

Keskkonnaagentuur Viridis OÜ                Tel: 527 8 027               e-kiri: olavi.hiiemae@gmail.com